SrpskiSRB

Nagradni konkurs

Sviđaju ti se nove Panasonic-ove slušalice i audio proizvodi? Sjajno, jer možeš da ih osvojiš na našem nagradnom konkursu koji uskoro kreće na Facebook stranici Panasonic Srbija! Budi najkreativniji svojim odgovorom na naša pitanja i slušalice mogu biti tvoje. Prati stranicu Panasonic Srbija za nove objave vezane uz nagradni konkurs.

Šta delimo

1. krug

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

2. krug

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

3. krug

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

4. krug

TMAX10

TMAX10

HTX90

HTX90

HTX90

HTX90

HTX20

HTX20

 

PRAVILA KONKURSA

Član 1.

Nagradni konkurs #musicwithoutlimit priređuje i organizuje: Exponentis j.d.o.o, Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, OIB 76690229448 (u daljem tekstu Organizator), u ime klijenta Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34 186 00, Praha 8, Češka, poreski broj CZ24655121 (u daljem tekstu Klijent)

Član 2.

Nagradni konkurs #musicwithoutlimits (u daljem tekstu Konkurs) organizuje se u svrhu promocije Klijenta na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici Panasonic Srbija (https://www.facebook.com/panasonicSRBIJA/).

Konkurs je podeljen u četiri kruga. Prvi krug traje od 26.11.2019. godine u 11:00 sati do 30.11.2019. godine u 16:00 sati. Drugi krug traje od 03.12.2019. godine u 11:00 sati do 07.12.2019. godine u 16:00 sati. Treći krug traje od 10.12.2019. godine u 11:00 sati do 14.12.2019. godine u 16:00 sati. Četvrti krug traje od 21.12.2019. godine u 11:00 sati do 24.12.2019. godine u 26:00 sati.

Osoba koja se prijavi za učestvovane u Konkursu na način opisan u Članu 4. ovih Pravila daljem tekstu se naziva Učesnik.

Konkurs nije ni na koji način povezan, sponzorisan ili promovisan od strane Facebook-a.

Konkurs se organizuje za područje Republike Srbije.

Član 3.

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji starija od 18 godina na dan početka ovog Konkursa, izuzev zaposlenih Organizatora, Klijenta, članova njihovih užih porodica i bilo kog saradnika na pripremi Konkursa i članova njihovih užih porodica.

Maloletne osobe (mlađe od 18 godina) nemaju pravo učestvovanja na Konkursu. Ukoliko se naknadnom proverom utvrdi da je osoba koja je učestvovala na Konkursu maloletna, njeno učestvovanje smatraće se nevažećim. Ukoliko se naknadnom proverom utvrdi da je osoba koja je osvojila nagradu na Konkursu maloletna, Organizator ima pravo da zatraži povraćaj nagrade i dodeli nagradu sledećem punoletnom dobitniku, prema kriterijumima opisanim u članu 5.

Član 4.

Organizator će na početku svakog od četiri kruga Konkursa objaviti novi Konkursni zadatak na zvaničnoj Facebook stranici Panasonic Srbija.

Konkursni zadatak sastojaće se od dva dela. Da bi učestvovali u konkursu, korisnici će u komentaru na objavi Konkursnog zadatka upisati svoj kreativni odgovor na postavljeno pitanje iz Konkursnog zadatka.

Smatra se da se Učesnik prijavio na Konkurs ostavljanjem komentara na Konkursni zadatak. Bilo koji drugi način prijave (ličnom direktnom porukom, komentarima na drugim objavama i slično), neće se uzeti u obzir.

Ako korisnik objavi više odgovora, u obzir će se uzeti samo onaj koji je hronološki predan prvi. Korisnik ima pravo urediti svoj odgovor korišćenjem odgovarajuće opcije na Facebook-u maksimalno tri puta. Svako sledeće uređivanje biće ignorisano od strane stručnog žirija.

Ukoliko sadržaj koji Učesnik objavi u komentaru bude vulgaran, preteći, suprotan važećim zakonima, ne odgovara na postavljeno pitanje, povredi privatnost drugih osoba ili povredi tuđe intelektualno vlasništvo (to uključuje postavljanje fotografija i videa trećih strana za koje Organizator posumnja da krše tuđu privatnost ili intelektualno vlasništvo), Organizator će ga ukloniti bez prethodnog upozorenja i takav komentar se neće smatrati validnom prijavom na Konkurs.

Za svaki sadržaj koji Učesnik objavi u komentaru, Organizator smatra da ga je Učesnik objavio svojevoljno i Učesnik u potpunosti snosi odgovornost za svoj sadržaj te direktno odgovara trećim stranama u slučaju da time povredi njihovu privatnost ili intelektualno vlasništvo.

Član 5.

U svakom krugu Konkursa stručni žiri će izabrati četiri dobitnika koja su po proceni žirija dala najkreativnije odgovore na pitanje iz Konkursnog zadatka.

Dobitnici će biti objavljeni u roku od pet radnih dana od završetka kruga Konkursa na web-stranici www.musicwithoutlimits.me i zvaničnoj Facebook stranici https://www.facebook.com/panasonicsrbija i Organizator će ih javno pozvati da se jave radi dogovora o dostavi nagrada. Ukoliko se neki od dobitnika ne javi u roku od 72 sata od dana objave, Organizator ima pravo odabrati novog dobitnika, skladno oceni žirija.

Organizator ima pravo da odabere novog dobitnika, skladno oceni žirija, ukoliko se pokaže da je postojeći Dobitnik maloletan ili da ne živi na području Republike Srbije.

Trošak dostave snosi Organizator. Ako se pošiljka vrati Organizatoru radi pogrešne adrese ili bilo kojeg drugog razloga, Organizator će diskvalifikovati dobitnika i dodeliti nagradu prvom sledećem dobitniku prema oceni žirija.

Član 6.

Prvi krug: 1x Panasonic RP-HTX80 (vrednost 14.500 din), 1x RP-HTX20 (vrednost 11.000 din), 1x RP-HF410BE (vrednost 6.300 din), 1x RP-NJ310BE (vrednost 5.500 din)
Drugi krug: 1x Panasonic RP-HTX80 (vrednost 14.500 din), 1x RP-HTX20 (vrednost 11.000 din), 1x RP-HF410BE (vrednost 6.300 din), 1x RP-NJ310BE (vrednost 5.500 din)
Treći krug: 1x Panasonic RP-HTX80 (vrednost 14.500 din), 1x RP-HTX20 (vrednost 11.000 din), 1x RP-HF410BE (vrednost 6.300 din), 1x RP-NJ310BE (vrednost 5.500 din)
Četvrti krug: 1x Panasonic SC-TMAX10 (vrednost 30.000 din), 2x RP-HTX90 (vrednost 17.400 din), 1x RP-HTX20 (vrednost 11.000 din)

Nagrade se ne mogu zameniti za novac ili druge nagrade. Nagrade nije moguće preneti na drugu osobu.

Član 7.

Učesnici učestvovanjem u Konkursu daju pristanak da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove lične podatke koje su dali tokom Konkursa (uključujući ime i prezime i mesto stanovanja, fotografiju i broj telefona) te da ih koristi za organizacijske potrebe Konkursa - objava dobitnika, kontaktiranje dobitnika radi preuzimanja nagrade, dostava nagrade. Ove lične podatke Organizator će čuvati do dve godine od dana završetka Konkursa.

Učesnik ima pravo da u svakom trenutku povuče pristanak na prikupljanje i obradu ličnih podataka slanjem e-mail poruke na: zastita.podataka@exponentis.pro. Učesnik prihvata da u tom slučaju može doći do nemogućnosti njegovog učestvovanja u Konkursu zbog nemogućnosti kontaktiranja ili isporuke nagrade i u tom slučaju njegova prijava na Konkurs se odbacuje.

Član 8.

Učesnici Konkursa imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup ličnim podacima vezanim za Konkurs
  2. Zatražiti informaciju o tome za šta se koriste lični podaci vezani za Konkurs
  3. Zatražiti dopunu ili ispravku ličnih podataka vezanih za Konkurs
  4. Zatražiti brisanje ličnih podataka vezanih za Konkurs
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade ličnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definisan način
  6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Organizator može podeliti lične podatke Učesnika sa trećim stranama radi pripreme i realizacije Konkursa. To uključuje usluge isporuke.

Organizator može podeliti lične podatke Učesnika na zahtev ovlaštenih državnih agencija ili sudskih organa.

Organizator preduzima sve tehničke i organizacione mere sigurnosti za zaštitu ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmena, kao i od neovlašćenog otkrivanja ili pristupa. Organizator, uprkos tome, ne može garantovati da su informacije prenesene putem Facebook stranice https://www.facebook.com/panasonicsrbija/ u potpunosti sigurne.

Ova Pravila uključujući odredbe Člana 8. odnose se isključivo na upotrebu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Učesnika na stranici https://www.facebook.com/panasonicsrbija/.

Član 9.

Organizator zadržava pravo prekida Konkursa u slučaju nastanka okolnosti za koje nije odgovoran, koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći i u tom slučaju se oslobađa svih mogućih obaveza prema Učesniku. Organizator zadržava pravo promene Pravila, o čemu će Učesnici biti obavešteni objavom na stranici https://www.facebook.com/panasonicsrbija/.

Član 10.

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nagradnog konkursa nadležan je stvarno nadležni sud u Slavonskom Brodu.

Prikaži više