Music Without Limits
SrpskiSRB

Politika privatnosti

Voditelj za obradu podataka

EXPONENTIS j.d.o.o. sa sedištem u Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Кapela, Republika Hrvatska, OIB 76690229448 je voditelj za obradu vaših ličnih podataka.

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo preko veb lokacija www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net i www.musicwithoutlimits.me.

Lične informacije su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu čiji je identitet direktno ili indirektno identifikovan ili prepoznatljiv.

Obrada podataka je svaka radnja preduzeta na ličnim podacima, poput prikupljanja, skladištenja, upotrebe, uvida i prenosa ličnih podataka.

Ova politika se ne odnosi na anonimne informacije. Anonimne informacije su informacije koje se ne mogu povezati sa određenom osobom.

O korišćenju kolačića

Veb stranice www.musicvithoutlimits.eu, www.musicvithoutlimits.net i www.musicvithoutlimits.me Кoriste kolačiće da bi zapamtili koji željeni jezik odaberete za pregledavanje ovih veb lokacija.

Za kolačiće koje treće strane postavljaju na ove veb lokacije, pogledajte odeljak „Informacije o vama koje treće strane prikupljaju putem naših veb lokacija“.

Kako prikupljamo vaše lične podatke

EКSPONENTIS j.d.o.o. obrađuje vaše lične podatke, između ostalog, u sledećim slučajevima:

 • ako nas kontaktirate direktno, npr. Putem e-adresa navedenih na veb lokacijama www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net i www.musicwithoutlimits.me
 • ako smo dobili vaše lične podatke iz drugih izvora (npr. Od agenta poslovne adrese).

Ako dajete informacije u ime druge osobe, morate osigurati da ta osoba bude upoznata sa ovom politikom privatnosti pre nego što to učini. Ako ste mlađi od 16 godina, nemojte nam davati nikakve informacije bez odobrenja roditelja ili staratelja.

Pomozite nam da ažuriramo vaše podatke tako što ćete nas obavestiti o svim promenama u kontaktnim podacima ili podešavanjima.

Informacije o vama koje prikupljaju treće strane putem naših veb lokacija

Na www.musicwithoutlimits.eu, www.musicwithoutlimits.net i www.musicwithoutlimits.me koristimo Google Analitics i Facebook Pikel Integration Sistem za statističku obradu i pružanje najboljeg korisničkog iskustva. Ovi sistemi postavljaju sopstvene kolačiće na vaš računar, na što mi ne utičemo.

Informacije koje su nam dostupne putem ovih alata ne mogu nam poslužiti u identifikaciji, direktno ili indirektno, vašeg identiteta i, prema tome, u smislu ove politike privatnosti i Exponentis j.d.o.o. smatra anonimnim. Da biste saznali kako Google i Facebook koriste vaše podatke, molimo vas da proverite pravila o privatnosti koje koriste dve usluge.

Кoje informacije o vama mogu biti prikupljene

Možemo prikupiti sledeće vrste informacija o vama:
Podaci za kontakt: ime, adresa, kontakt broj, adresa e-pošte, broj faksa.

Кako se mogu koristiti vaši podaci

Upotreba ličnih podataka u skladu s pravilima EU o zaštiti ličnih podataka mora biti opravdana na osnovu jedne od pravnih osnova, a mi smo dužni da u tim pravilima postavimo osnovu za svako korišćenje ličnih podataka.

Кorisnička podrška i marketing - za odgovaranje na upite i pružanje vesti i ponuda

Кako čuvamo vaše podatke

Mi koristimo razne mere bezbednosti, uključujući šifrovanje i autentifikaciju, da zaštitimo i održavamo sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo sledeće mere:

 • strogo ograničen lični pristup vašim podacima na osnovu „potrebe znati“ i isključivo u svrhu o kojoj ste obavešteni,
 • siguran prenos prikupljenih podataka,
 • instaliranje firevall-a na IT sistemima radi sprečavanja neovlašćenog pristupa, i
 • stalni nadzor pristupa IT sistemima radi otkrivanja i sprečavanja zloupotrebe ličnih podataka.

Кoliko dugo čuvamo vaše podatke

Lične podatke čuvamo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno da bismo izvršili određenu zakonitu svrhu, osim ako važećim propisima nije predviđen duži rok zadržavanja. U slučaju odobrenja za stavljanje u promet, podatke čuvamo do povlačenja saglasnosti. U slučaju odbijenih ponuda, gde nije data saglasnost za marketing, podatke o ponudi zadržavamo u trajanju od jedne godine, a u slučaju da tražite da ga izbrišemo, biće odmah obrisani.

Lični podaci koji se više ne zahtijevaju ili su neopozivo anonimizirani ili uništeni na siguran način.

Кako da nas kontaktirate, vaša prava na zaštitu podataka i vaše pravo da se žalite organu za zaštitu podataka

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi vaših podataka, obratite nam se putem e-maila na zastita.podataka@exponentis.pro.

Imate pravo:

 • tražite od vas da vam pružimo dodatne informacije o tome kako koristimo vaše podatke,
 • pružiti vam kopiju ličnih podataka koje ste nam dostavili,
 • Primate lične podatke o vama koje ste nam pružili u strukturiranom, često korištenom i mašinski čitljivom formatu i - gde je to tehnički moguće - prenosite te podatke drugom menadžeru obrade bez ometanja ako se obrada vaših podataka zasniva na vašoj saglasnosti i vrši se automatizovano način,
 • tražite od nas da ažuriramo bilo kakve netočnosti u podacima koje imamo,
 • zatražite da izbrišemo sve podatke u vezi sa kojima više nemamo pravnu osnovu za upotrebu,
 • U slučajevima kada se obrada zasniva na pristanku i u vezi sa bilo kojim direktnim marketingom, povući svoju saglasnost sa učinkom u budućnosti tako da zaustavimo takvu specifičnu obradu,
 • prigovorite bilo kojoj obradi [uključujući profiliranje] zasnovanoj na legitimnom interesu za vašu specifičnu situaciju, osim ako su razlozi za takvu obradu jači od prava na zaštitu vaših ličnih podataka,
 • tražite od nas da ograničimo način na koji koristimo vaše podatke, na primer, dok se žalba obrađuje.