SlovenščinaSI

Nagradni natečaj

So ti všeč, katere od novih Panasonicovih slušalk Bluetooth? Super, ker jih lahko osvojite na najinem natečaju na Facebook strani Panasonic Slovenija! Bodite najbolj ustvarjalni, saj so lahko odgovori na naša vprašanja in slušalke lahko vaše. Za novo objavo v zvezi s natečajem spremljajte Panasonic Slovenija.

Kar delimo

1. krog

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

2. krog

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

3. krog

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

4. krog

TMAX10

TMAX10

HTX90

HTX90

HTX90

HTX90

HTX20

HTX20

 

PRAVILA

1. člen

Nagradni natečaj #musicwithoutlimit pripravi in organizira Exponentis j.d.o.o, Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, OIB 76690229448 (v nadaljevanju organizator), Republika Hrvaška za stranko Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34 186 00, Praha 8, Češka, davčna številka CZ24655121 (v nadaljevanju stranka).

2. člen

Nagradni natečaj #musicwithoutlimits (v nadaljevanju natečaj) se pripravi z namenom promocije stranke na uradni strani družbe Panasonic Slovenija v storitvi Facebook (https://www.facebook.com/panasonicslovenija/).

Natečaj je sestavljen iz štirih krogov. Prvi krog se začne 26. 11. 2019 ob 11.00 in traja do 30. 11. 2019 do 16.00. Drugi krog se začne 3. 12. 2019 ob 11.00 in traja do 7. 12. 2019 do 16.00. Tretji krog se začne 10. 12. 2019 ob 11.00 in traja do 14. 12. 2019 do 16.00. Četrti krog se začne 21. 12. 2019 ob 11.00 in traja do 24. 12. 2019 do 16.00.

Oseba, ki se prijavi za sodelovanje na natečaju, kot je opisano v 4. členu teh pravil, se v tem besedilu imenuje udeleženec.

Natečaj ni na noben način povezan s storitvijo Facebook in družba Facebook ga ne sponzorira ali promovira.

Natečaj se organizira za območje Republike Slovenije.

3. člen

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in ki so na dan, ko se ta natečaj začne, starejše od 18 let. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, stranka in člani njihovih ožjih družin ter nihče, ki sodeluje pri pripravi natečaja, in člani njihovih ožjih družin. Na natečaju ne smejo sodelovati mladoletne osebe (mlajše od 18 let). Če se z dodatnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, ki je sodelovala na natečaju, mladoletna, se njeno sodelovanje obravnava kot neveljavno. Če se z dodatnim preverjanjem ugotovi, da je oseba, ki je dobila nagrado na natečaju, mladoletna, lahko organizator zahteva, da ta oseba nagrado vrne in jo podeli naslednjemu polnoletnemu dobitniku v skladu s pogoji, ki so opisani v 5. členu.

4. člen

Organizator na začetku vsakega posameznega kroga natečaja na uradni strani družbe Panasonic Slovenija v storitvi Facebook objavi novo nalogo nagradenga natečaja.

Za rešitev naloge natečaja morajo udeleženci natečaja v komentarju k objavi natečajne naloge vpisati ustvarjalno navdahnjen odgovor na vprašanje iz naloge natečaja.

Upošteva se, da se je udeleženec, ki je odgovoril na vprašanje iz objave naloge natečaja v komentarju te objave, prijavil na natečaj. Kakršna koli druga oblika prijave (osebno sporočilo, komentar na druge objave ali podobno) se ne upošteva.

Če uporabnik objavi več odgovorov, se upošteva samo tisti odgovor, ki je bil posredovan prvi. Uporabnik lahko z uporabo ustrezne možnosti v storitvi Facebook uredi svoj odgovor največ trikrat. Vsako nadaljnje urejanje bo strokovna komisija prezrla.

Če je vsebina, ki jo udeleženec objavi v komentarju, vulgarna, vsebuje grožnjo, ni v skladu z veljavnimi zakoni, ne ponuja odgovora na zastavljeno vprašanje, ogroža zasebnost drugih ali intelektualno lastnino drugih (to vključuje objavo fotografij in videoposnetkov tretjih oseb, za katere organizator sumi, da kršijo zasebnost drugih ali intelektualno lastnino), organizator takšen komentar umakne brez predhodnega opozorila in takšen komentar se ne upošteva kot veljavna prijava na natečaj.

Organizator razume, da je udeleženec vsako vsebino, objavljeno v komentarju, objavil po lastni volji, udeleženec pa je v celoti odgovoren za vsebino komentarja in neposredno odgovoren tretjim osebam, če s tem ogrozi njihovo zasebnost ali intelektualno lastnino.

5. člen

Strokovna komisija v vsakem posameznem krogu natečaja izbere štiri nagrajence, ki so po njeni oceni ponudili najustvarjalnejše odgovore v nalogi natečaja.

Nagrajenci bodo objavljeni v petih delovnih dneh od zaključenega dela natečaja na uradni strani v storitvi Facebook https://www.facebook.com/panasonicslovenija/ in www.musicwithoutlimits.net in organizator jih bo pozval, da se oglasijo zaradi dogovora o dostavi nagrad. Če se kateri od nagrajencev v 72 urah od dneva objave ne oglasi, lahko organizator v skladu z oceno komisije izbere novega nagrajenca.

Organizator lahko izbere novega nagrajenca v skladu z oceno komisije, če se izkaže, da je obstoječi nagrajenec mladoletna oseba ali da ne živi na območju Republike Slovenije. Stroške dostave prevzame organizator. Nagrade se dostavijo izključno na naslov v Republiki Sloveniji. Če je pošiljka zaradi napačnega naslova ali iz katerega koli drugega razloga vrnjena organizatorju, organizator diskvalificira nagrajenca in dodeli nagrado prvemu naslednjemu nagrajencu v skladu z oceno komisije.

6. člen

V nagradnem skladu so ti izdelki:
Prvi krog: 1x Panasonic RP-HTX80 (vrednost 120 €), 1x RP-HTX20 (vrednost 95 €), 1x RP-HF410BE (vrednost 55 €), 1x RP-NJ310BE (vrednost 47 €)
Drugi krog: 1x Panasonic RP-HTX80 (vrednost 120 €), 1x RP-HTX20 (vrednost 95 €), 1x RP-HF410BE (vrednost 55 €), 1x RP-NJ310BE (vrednost 47 €)
Tretji krog: 1x Panasonic RP-HTX80 (vrednost 120 €), 1x RP-HTX20 (vrednost 95 €), 1x RP-HF410BE (vrednost 55 €), 1x RP-NJ310BE (vrednost 47 €)
Četrti krog: 1x Panasonic SC-TMAX10 (vrednost 255 €), 2x RP-HTX90 (vrednost 2x 148 €), 1x RP-HTX20 (vrednost 95 €)
Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali druge nagrade. Nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

7. člen

Udeleženci s sodelovanjem v natečaju soglašajo, da organizator zbira, obdela in objavi njihove osebne podatke, ki so jih posredovali v postopku natečaja (vključno z imenom in priimkom ter z naslovom prebivališča, fotografijo in telefonsko številko), in da te podatke uporabi za potrebe organizacije natečaja: objavo nagrajenca, stik z nagrajencem zaradi prevzema nagrade, dostavo nagrade. Te osebne podatke organizator hrani največ dve leti od dneva, ko se natečaj zaključi.

Udeleženec lahko kadar koli prekliče soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov tako, da pošlje e-poštno sporočilo na naslov zastita.podataka@exponentis.pro. Udeleženec se strinja, da lahko to prepreči njegovo sodelovanje na natečaju, ker je s tem onemogočen stik z njim ali dostava nagrade, in da se zaradi tega njegova prijava na natečaj zavrne.

8. člen

Udeleženec natečaja lahko:

  1. zahteva dostop do osebnih podatkov v zvezi z natečajem,
  2. zahteva informacijo o tem, v kakšen namen se uporabljajo osebni podatki v zvezi z natečajem,
  3. zahteva dopolnitev ali popravek osebnih podatkov v zvezi z natečajem,
  4. zahteva izbris osebnih podatkov v zvezi z natečajem,
  5. zahteva, da se prekine obdelava osebnih podatkov, če utemeljeno sumi, da se njegovi podatki ne obdelujejo na način, ki je bil določen,
  6. vloži ugovor v zvezi s podatki, ki jih je organizator zbral in jih obdeluje.

Organizator lahko posreduje osebne podatke udeleženca tretjim osebam zaradi priprave in izvedbe natečaja. To vključuje službo dostave.

Organizator lahko posreduje osebne podatke udeleženca, če to zahteva pooblaščeni državni urad ali sodni organ.

Organizator izvaja vse tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred njihovim slučajnim ali nezakonitim uničenjem, njihovo izgubo ali spremembo ter pred njihovim nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do teh. Ne glede na to organizator ne jamči, da so informacije, ki se prenesejo prek strani https://www.facebook.com/panasonicslovenija/ v storitvi Facebook, popolnoma varne.

Ta pravila, vključno z določili iz 8. člena, se izključno nanašajo na uporabo in objavo informacij, ki jih organizator zbira od udeležencev na strani https://www.facebook.com/panasonicslovenija/.

9. člen

Organizator si pridržuje pravico, da prekine natečaj v okoliščinah, za katere ni prevzel odgovornosti, ki jih ni mogel preprečiti, jih odstraniti ali se jim izogniti, in v takšnem primeru nima nobenih morebitnih obveznosti do udeleženca. Organizator si pridržuje pravico, da spremeni pravila, o čemer bodo udeleženci obveščeni z objavo na strani https://www.facebook.com/panasonicslovenija/.

10. člen

Vse spore, do katerih lahko pride med organizatorjem in udeležencem nagradnega natečaja, rešuje pristojno sodišče v Slavonskem Brodu.

Pokaži več