MagyarHU

NYEREMÉNYJÁTÉK

Neked is tetszenek az új Panasonic fejhallgatók és audió termékek? Jó hírünk van! Megnyerheted őket a Panasonic Magyarország Facebook nyereményjátékainak egyikén. Legyél te a legkreatívabb a válaszaiddal és tiéd lehet az értékes nyeremények egyike. Kövesd a Panasonic Magyarország Facebook oldalát, hogy elsőként értesülj a nyereményjékainkról.

Nyeremények

1. kör

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

2. kör

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

3. kör

HTX80

HTX80

HTX20

HTX20

HF410

HF410

NJ310

NJ310

4. kör

TMAX10

TMAX10

HTX90

HTX90

HTX90

HTX90

HTX20

HTX20

 

A pályázat szabályai

1. cikkely

A #musicwithoutlimit nyereménypályázatot a Horvát Köztársaság a Panasonic Marketing Europe GmbH ügyfele nevében, organizačni složka Česka republika, Križikova 34 186 00, Praha 8, Češka, adószáma CZ24655121 (a továbbiakban: Ügyfél) az Exponentis j.d.o.o rendezi és szervezi, Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, OIB 76690229448 (a továbbiakban: Szervező).

2. cikkely

A #musicwithoutlimit nyereménypályázat (a továbbiakban: Pályázat) a Panasonic Magyarország saját hivatalos Facebook oldalán az Ügyfelek promóciója céljával folytatódik. (https://www.facebook.com/Panasonic.Magyarorszag).

A pályázat négy körből áll. Az első kör 2019.11.26-től 11:00 órától 2019.11.30. 16:00 óráig tart. A második kör 2019.12.03-től 11:00 órától 2019.12.07. 16:00 óráig tart. A harmadik kör 2019.12.10-től 11:00 órától 2019.12.14. 16:00 óráig tart. A negyedik kör 2019.12.18. 11:00 órától 2019.12.24-áig tart 16:00 óráig tart.

Azon személyt, amely e Szabályok 4. cikkelyében körülírt Pályázatban való szereplése végett jelentkezik, a szöveg további részében Szereplőnek nevezik.

A Pályázat semmilyen módon sincs összefüggésben, támogatva vagy népszerűsítve a Facebook részéről.

A Pályázat Magyarország területére kerül megszervezésre.

3. cikkely

A nyereménypályázatban való részvételi joga megvan e Pályázat megkezdésének napjától kezdődően minden 18 évnél idősebb, Magyarország lakóhelyével rendelkező magánszemélynek kivéve a Szervezők, Ügyfelek alkalmazottainak, azon szűk családtagjainak és a Pályázat előkészítésében részt vevő bármely más munkatársnak és azon szűk családtagjainak.

Kiskorú személyeknek (18 életévnél fiatalabbaknak) nem áll jogukban részt venni a Pályázatban. Amennyiben utólagos ellenőrzéssel megállapításra kerül, hogy a Pályázatban résztvevő személy kiskorú, részvételét érvénytelennek tekintik. Amennyiben utólagos ellenőrzéssel megállapításra kerül, hogy a Pályázatban való nyereményben részesült személy kiskorú, a Szervezőnek az 5. cikkelyben körülírt kritériumok szerint jogában áll kérni a nyeremény visszaadását és a nyereményt a következő felnőtt korú nyertesnek odaítélni.

4. cikkely

A Szervező minden négy körös Pályázat elején a Panasonic Magyarország hivatalos Facebook oldalán közzéteszi az új Pályázati feladatokat.

Ahhoz, hogy megoldják Pályázati feladatot a felhasználóknak a Pályázati feladat közzétételének kommentjében be kell írniuk saját kreatív válaszukat a Pályázati feladat kérdésére.

A Résztvevő Pályázatra való jelentkezését oly esetben tekintjük valósnak, hogyha válaszolt a Pályázati feladatban közzétett kérdésre. A jelentkezés bármely más módját (személyes üzenet, megjegyzések más közzétételnél és hasonlóak), nem fogjuk figyelembe venni.

Amennyiben a Felhasználó több választ tesz közzé figyelembe veszik csak azt a választ, amely kronológialiag elsőnek került leadásra. A Felhasználónak a Facebookon maximálisan hármoszor áll jogában saját válasza szerkesztésére. Minden további szerkesztés a szakmai zsűri részéről ignorálva lesz.

Amennyiben a Részvevő általi közzétett kommentár tartalma vulgáris, fenyegető, az érvényes törvénnyel ellentétes, nem válaszol a feltett kérdésre, megsérti más személyek privát szféráját vagy idegen személyek intellektuális tulajdonát (ez magába foglalja azon harmadik személyek fényképeinek és videóinak kitételét, amelyekkel kapcsolatban a Szervező gyanút fog, hogy megsérti valamely személy idegen szféráját vagy intellektuális tulajdonát), a Szervező előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítja a felületről és az ilyen kommentárt nem tekinti a Pályázatra való érvényes jelentkezésnek.

Minden tartalmat, amelyet a Résztvevő közzétesz, a kommentárjában a Szervező úgy tekinti, hogy a Résztvevő saját akaratából tett közzé és a Résztvevő teljességében felelősséget vállal a tartalmáért s közvetlenül élvez felelősséget harmadik személyek felé abban az esetben, hogyha megsérti a privát szférájukat vagy az intellektuális tulajdont.

5. cikkely

A Pályázat minden körében a szakmai zsűri négy nyertest választ, akik a zsűri értékelése szerint a legkreatívabb válaszokat adták a Pályázati feladatra.

A nyertesek közzététele a Pályázat záró körétől számított 5 munkanapos határidőn belül a www.musicwithoutlimits.me és a https://www.facebook.com/Panasonic.Magyarorszag hivatalos Facebook oldalon kerül elvégzésre és a Szervező kihirdeti, hogy jelentkezzenek a nyeremény elküldésének megbeszélésével kapcsolatosan. Amennyiben valamely nyertes a kihirdetés napjától számított 72 órás határidőn belül nem jelentkezik a Szervezőnek a zsűri értékelése értelmében jogában áll új nyertest választani.

A Szervezőnek a zsűri értékelése szerint jogában áll új nyertest választani, amennyiben kiderül, hogy a Nyertes kiskorú vagy hogyha nem él Magyarország területén.

A nyeremény szállítási költségét a Szervező állja. A nyeremények kizárólag Magyarország területén lévő lakcímre kerülnek kiszállításra. Amennyiben a küldemény hibás lakcím vagy bármely más ok miatt visszajön a Szervezőnek, a Szervező a nyertest kizárja és a zsűri értékelése szerinti első azt követő nyertesnek adja a nyereményt.

6. cikkely

A nyeremény az alábbi termékekből áll:
Első kör: 1x Panasonic RP-HTX80 (a 41000 HUF értéke), 1x RP-HTX20 (a 32000 HUF értéke), 1x RP-HF410BE (a 18000 HUF értéke), 1x RP-NJ310BE (a 16000 HUF értéke)
Második kör: 1x Panasonic RP-HTX80 (a 41000 HUF értéke), 1x RP-HTX20 (a 32000 HUF értéke), 1x RP-HF410BE (a 18000 HUF értéke), 1x RP-NJ310BE (a 16000 HUF értéke)
Harmadik kör: 1x Panasonic RP-HTX80 (a 41000 HUF értéke), 1x RP-HTX20 (a 32000 HUF értéke), 1x RP-HF410BE (a 18000 HUF értéke), 1x RP-NJ310BE (a 16000 HUF értéke)
Negyedik kör: 1x Panasonic SC-TMAX10 (a 86000 HUF értéke), 2x RP-HTX90 (a 2x 50000 HUF értéke), 1x RP-HTX20 (a 32000 HUF értéke)
A nyeremények nem válthatóak be pénzre vagy más nyereményekre. A nyeremények nem ruházhatóak át más személyekre.

7. cikkely

A Résztvevők a Pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező gyűjti, feldolgozza és közzéteszi a Résztvevők azon személyes adatait, amelyeket a Pályázat alatt saját maguk adtak (beleszámítva a vezetéknevüket és nevüket s a lakhelyüket is, fényképüket és telefonszámukat) s rendelkezésére áll a Pályázat szervező szükségletei végett: a nyertes kihirdetése, a nyertes értesítése a nyeremény átvétele végett, a nyeremény elküldése végett. Jelen személyi adatokat a Szervező aPályázat befejezésének napjától számított két évig őrizni fogja-

A Résztvevőnek jogában áll minden pillanatban megvonni a hozzájárulását a személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához a zastita.podataka@exponentis.pro –ra való e-mail üzenet elküldésével. A Résztvevő elfogadja, hogy ebben az esetben megtörténhet az elérhetőség képtelensége miatti vagy a nyeremény kézbesítése miatti Pályázatban való részvételi képtelensége és ez esetben a Pályázatra való jelentkezési kérelme elutasításra kerül.

8. cikkely

A Pályázat résztvevőinek jogukban áll:

  1. Kérni a Pályázattal kapcsolatos személyes adatokhoz való hozzáférést
  2. Információt kérni arról, hogy mire használják a Pályázattal kapcsoloatos személyes adatokat.
  3. Kérni a Pályázattal kapcsoloatos személyes adatok kiegészítését vagy javítását.
  4. Kérni a Pályázattal kapcsolatos személyes adatok törlését
  5. Kérni a személyes adatok feldolgozásának megállítását hogyha megvan azon megalapozott gyanú megléte, hogy az adatait nem a definiált módon dolgozzák fel
  6. Kifogást emelni azon adatokra, amelyeket a Szervező begyűjtött és feldolgozott.

A Szervező a Pályázat előkészítése és megvalósítása végett a Résztvevők személyes adatait harmadik személyekkel is megoszthatja. Ez magába foglalja a futárszolgálatokat is.

A Szervező megoszthatja a Résztvevők személyes adatait a hiteles állami ügynökségek vagy bírósági szervek kérelmére.

A Szervező minden technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megtesz a személyes adatok védelme érdekében ugyanazon adatok véletlen vagy törvénytelen megsemmisítésével, elvesztésével vagy változtatásával s a nem feljogosított feltárásával vagy hozzáférésével kapcsolatosan. A Szervező ennek ellenére nem tudja garantálni, hogy a https://www.facebook.com/Panasonic.Magyarorszag Facebook oldal útján átvett információk teljességében biztonságosak.

Jelen szabályok beleértve a 8. cikkely rendelkezéseit is kizárólagosan azon információk használatára és közzétételére szolgálnak, amelyeket a Szervező a https://www.facebook.com/Panasonic.Magyarorszag oldalon a Résztvevőktől gyűjt.

9. cikkely

A Szervező visszatartja a Pályázat megszakításának jogát oly körülmények esetében, amelyekért nem felelős, amelyeket nem tudott megakadályozni, elhárítani vagy kikerülni s ebben az esetben felmenti magát a szervező felé való összes lehetséges kötelezettség alól. A Szervező fenntartja a Szabályok megváltoztatásának jogát, amiről a Résztvevők tájékoztatást kapnak a https://www.facebook.com/Panasonic.Magyarorszag oldalon való közzététellel.

10. cikkely

A nyereménypályázat Szervező és Résztvevő közötti vita esetén a Slavonski Brod illetékes bírósága az illetékes.

Mutass többet