Music Without Limits
HrvatskiHR

Pravila natječaja

Članak 1.

Nagradni natječaj „Oboji dan“ priređuje i organizira: Exponentis j.d.o.o, Široka ulica 3, Batrina, 35410 Nova Kapela, OIB 76690229448 (dalje: Organizator), u ime klijenta Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka Republika, Križikova 34 186 00, Praha 8, Češka, porezni broj CZ24655121 (dalje: Klijent)

Članak 2.

Nagradni natječaj „Oboji dan“ (dalje: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Klijenta na njegovoj službenoj Facebook stranici Panasonic Hrvatska (https://www.facebook.com/panasonichrvatska/) u dva kruga.

Prvi krug traje od 20.04.2020. godine od trenutka objave Natječajnog zadatka na službenoj Facebook stranici Panasonic Hrvatska do 26.04.2020. godine u 16:00 sati. Drugi krug traje od 04.05.2020. godine od trenutka objave Natječajnog zadatka službenoj Facebook stranici Panasonic Hrvatska do 10.05.2020. godine u 16:00 sati.

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju na način opisan u Članku 4. ovih Pravila dalje se u tekstu naziva Sudionik.

Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka.

Natječaj se organizira za područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, izuzev zaposlenika Organizatora, Klijenta, članova njihovih užih obitelji i bilo kojeg suradnika na pripremi Natječaja i članova njihovih užih obitelji.

Maloljetne osobe (mlađe od 18 godina života) nemaju pravo sudjelovanja na Natječaju. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je osoba koja je sudjelovala u Natječaju maloljetna, njeno sudjelovanje smatrat će se nevažećim. Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je osoba koja je osvojila nagradu u Natječaju maloljetna, Organizator ima pravo zatražiti povrat nagrade i dodijeliti nagradu sljedećem punoljetnom dobitniku, prema kriterijima opisanima u članku 5.

Članak 4.

Organizator će na početku svakog kruga Natječaja objaviti novi Natječajni zadatak na službenoj Facebook stranici Panasonic Hrvatska.

Natječajni zadatak sastojat će se od nekoliko bojanki koje će Sudionici trebati preuzeti, otisnuti na pisaču i obojati te poslati fotografiju samo jedne kreativno obojane bojanke u komentaru na objavu Natječajnog zadatka.

Smatra se da se Sudionik prijavio na Natječaj postavljanjem fotografije obojane bojanke iz Natječajnog zadatka u komentaru te objave. Bilo koji drugi način prijave (osobnom porukom, komentarima na drugim objavama i slično), neće se uzeti u obzir.

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

U obzir za prijavu dolazi samo jedna od bojanki objavljenih u Natječajnom zadatku. Postavljanje bilo koje druge bojanke neće se smatrati valjanom prijavom i bit će zanemareno. Organizator pridržava pravo da takve komentare ukloni bez obavijesti.

Ukoliko sadržaj koji Sudionik objavi u komentaru bude vulgaran, prijeteći, suprotan važećim zakonima, ne odgovara na postavljeno pitanje. povrijedi privatnost drugih osoba ili povrijedi tuđe intelektualno vlasništvo (to uključuje postavljanje fotografija i videa trećih strana za koje Organizator posumnja da krše tuđu privatnost ili intelektualno vlasništvo), Organizator će ga ukloniti bez prethodnog upozorenja i takav komentar neće se smatrati valjanom prijavom na Natječaj.

Za svaki sadržaj koji Sudionik objavi u komentaru, Organizator smatra da ga je Sudionik objavio svojevoljno i Sudionik u potpunosti snosi odgovornost za njegov sadržaj te izravno odgovara trećim stranama u slučaju da time povrijedi njihovu privatnost ili intelektualno vlasništvo.

Članak 5.

U svakom krugu Natječaja stručni žiri odabrat će šest po procjeni žirija najkreativnije obojanih bojanki iz Natječajnog zadatka.

Dobitnici će biti objavljeni u roku od pet radnih dana od završetka kruga Natječaja na službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/panasonichrvatska. Organizator će ih javno pozvati da se jave radi dogovora o dostavi nagrada. Ukoliko se neki od dobitnika ne javi u roku od 72 sata od dana objave, Organizator ima pravo odabrati novog dobitnika, sukladno ocjeni žirija.

Organizator ima pravo odabrati novog dobitnika, sukladno ocjeni žirija, ukoliko se pokaže da je postojeći Dobitnik maloljetan ili da ne živi na području Republike Hrvatske

Trošak dostave nagrade snosi Organizator. Ukoliko se pošiljka vrati Organizatoru radi pogrešne adrese ili bilo kojeg drugog razloga, Organizator će diskvalificirati dobitnika i dodijeliti nagradu prvom sljedećem dobitniku sukladno ocjeni žirija.

Sudionici trebaju imati na umu da je zbog trenutne situacije s koronavirusom moguće značajno kašnjenje u dostavi nagrada. Organizator ne može garantirati vremenski okvir za isporuku nagrada dok god se situacija s koronavirusom ne smiri i ne bude omogućen uobičajen protok robe iz inozemstva.

Članak 6.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih proizvoda:

Prvi krug: 1x Panasonic RP-HF410 (vrijednost 399,00 kn komad), 5x RP-HJE125 (vrijednost 69,00 kn komad).

Drugi krug: 1x RP-NJ310 (vrijednost 349,00 kn), 5x RP-HJE125 (vrijednost 69,00 kn komad).

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili druge nagrade. Nagrade nisu prenosive na drugu osobu.

Članak 7.

Sudionici sudjelovanjem u Natječaju daju pristanak da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sami dali tijekom Natječaja (uključujući ime i prezime i mjesto stanovanja, fotografiju i broj telefona) te se njima koristi radi organizacijskih potreba Natječaja: objave dobitnika, kontaktiranje dobitnika radi preuzimanja nagrade, dostavu nagrade. Ove osobne podatke Organizator će čuvati do dvije godine od dana završetka Natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku uskratiti pristanak na prikupljanje i obradu osobnih podataka slanjem e-mail poruke na zastita.podataka@exponentis.pro. Sudionik prihvaća da u tom slučaju može doći do nemogućnosti njegovog sudjelovanja na Natječaju zbog nemogućnosti kontaktiranja ili isporuke nagrade i u tom slučaju njegova prijava na Natječaj se odbacuje.

Članak 8.

Sudionici Natječaja imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima vezanim uz Natječaj
  2. Zatražiti informaciju o tome za što se koriste osobni podaci vezani uz Natječaj
  3. Zatražiti dopunu ili ispravak osobnih podataka vezanih uz Natječaj
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka vezanih uz Natječaj
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način
  6. Uložiti prigovor na podatke koje je Organizator prikupio i obrađuje.

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećim stranama radi pripreme i realizacije Natječaja. To uključuje dostavljačke službe.

Organizator može podijeliti osobne podatke Sudionika na zahtjev ovlaštenih državnih agencija ili sudskih organa

Organizator poduzima sve tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Organizator, unatoč tome, ne može jamčiti da su informacije prenesene putem Facebook stranice https://www.facebook.com/panasonichrvatska/ u potpunosti sigurne.

Ova Pravila uključujući odredbe Članka 8 odnose se isključivo na korištenje i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici https://www.facebook.com/panasonichrvatska/.

Članak 9.

Organizator zadržava pravo prekida Natječaja u slučaju okolnosti za koje nije odgovoran, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći i u tom slučaju se oslobađa svih mogućih obveza prema sudioniku. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/panasonichrvatska/.

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u Slavonskom Brodu.